Manfaat Luar Biasa dari Dzikir Pagi dan Petang

Salah satu amalan ibadah yang sering kita lewatkan begitu saja adalah dzikir pagi dan petang. Dzikir sendiri merupakan salah satu ibadah yang dilakukan untuk mengingat Allah dengan cara menyebut dan memuji-Nya. Dengan melakukan ibadah tersebut, maka Anda akan mendapatkan banyak manfaat dzikir pagi dan petang yang luar biasa.

Dzikir pagi bisa Anda lakukan di pagi hari sebelum melakukan aktivitas. Sementara dzikir sore bisa Anda lakukan di sore hari agar senantiasa mengingat Allah. Lantas apa saja manfaat dzikir pagi dan petang? Simak selengkapnya di bawah ini!

Manfaat Dzikir Pagi dan Petang

Dzikir pagi dan petang merupakan sunnah yang memiliki banyak manfaat jika dilakukan.S alah satunya adalah dijauhkan dari bisikan dan godaan setan. Selain itu, terdapat beberapa manfaat lain yang bisa Anda peroleh seperti:

  1. Memperoleh perlindungan dari Allah

Manfaat dzikir pagi dan petang yang bisa Anda peroleh adalah akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Untuk itu, jangan sampai meninggalkan ibadah yang satu ini agar senantiasa mendapatkan perlindungan Allah dari semua keburukan.

  1.  Allah akan mencukupi kebutuhannya

Membaca dzikir pagi dan petang dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, yakni dicukupi segala kebutuhannya. Dengan begitu, Anda akan merasa mudah dan lancar dalam mengurus semua urusan di dunia maupun akhirat. Selain itu, ibadah ini juga akan membuat Anda senantiasa merasa cukup dan terhindar dari perasaan serakah maupun tamak.

  1. Terlindung dari kejelekan dan kemalasan

Di dalam bacaan dzikir pagi dan petang terdapat doa meminta kebaikan hari tersebut dan sesudahnya. Terdapat pula doa agar seseorang di hindarkan dari kejelekan hari tersebut dan kejelekan hari sesudahnya. Berisi pula doa memohon agar terhindar dari rasa malas.

  1. Dijanjikan sebagai penghuni syurga

Manfaat dzikir pagi dan petang selanjutnya adalah Anda akan dijanjikan sebagai penghuni syurga. Siapa yang tidak ingin menjadi penghuni syurga? Setiap muslim tentu menginginkan dirinya untuk bisa menghuni syurga. Untuk itu, Anda bisa mulai mengamalkan dzikir pagi petang mulai dari sekarang.

  1. Memberikan ketenangan bagi pembacanya

Saat Anda membaca dzikir pagi dan petang, maka Anda akan mendapatkan hati dan jiwa yang lebih tenang. Terlebih saat Anda merasakan kegundahan ataupun kegalauan hati, maka dzikir pagi dan petang bisa jadi solusi untuk memperoleh jiwa dan hati agar lebih tenang kembali.

  1. Menambah kekhusyukan dalam beribadah

Manfaat pokerace pagi dan petang memang cukup banyak. Selain beberapa manfaat di atas, Anda juga bisa mendapatkan manfaat lainnya yakni menambah kekhusyukkan dalam beribadah. Rasa khusyu dalam beribadah tentu akan memudahkan Anda untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.

  1. Akan jauh dari dosa

Dengan senantiasa mengingat Allah di waktu pagi dan petang lewat dzikir, maka secara langsung dapat menjauhkan diri Anda dari dosa dan juga maksiat. Untuk itu, benteng perbuatan tidak baik dengan rutin melakukan dzikir pagi dan petang setiap hari.

  1. Mengingatkan diri akan kehidupan akhirat

Manfaat dzikir pagi dan petang lainnya dapat mengingatkan Anda akan kehidupan setelah kematian. Dzikir yang satu ini dilakukan agar Anda senantiasa mengingat Allah sehingga akan merasa selalu takut untuk melakukan dosa maupun maksiat karena kematian bisa datang kapan saja.

Banyaknya manfaat dzikir pagi dan petang yang bisa Anda dapatkan tersebut, tentu akan sangat sayang jika tidak dikerjakan. Terlebih terdapat jaminan surga bagi siapa saja yang rutin membacanya.